การพัฒนาโรงเรียน

YOSSAWATB 9170

คนเก่งสาธิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

เนื่องในวันรพี​

 

 

 

 

นางสาวณัฐริกา เดชบุญ นักเรียนชั้น ม.5.5 ตัวแทน สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง สาขาคอมพิวเตอร์ จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562 ณมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

 

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Tab Content
Tab Content
©2019 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved