ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ปีการศึกษา 1/2562 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ

โครงการ NUD PREP TEST 2019

 กำหนดการดำเนินงานโครงการ NUD PREP TEST 2019 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 

previous arrow
next arrow
Slider
©2019 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved